Quay về
Trang chủ

Chương trình đầu tư giai đoạn early-stage của quỹ Sequoia Capital

Trang chủ | Startups (30/09/2019)

Nội dung được chia sẻ bởi bạn Bui Sy Phong trên nhóm cộng đồng Launch:

"Ngày 29/05/2019 này tại Hà nội, 7PM đến 9PM, Sequoia Capital sẽ có buổi giới thiệu Surge, cohort 2 tại Hà nội, nhắm tới việc đầu tư Seed, Pre-A cho các startups. Mình có khoảng 10 slots tham dự. Bạn founder nào ở Hà nội và muốn tham dự thì ping trực tiếp mình nhé.

Mình cũng sẽ chia sẻ trải nghiệm khi là investee của Sequoia như thế nào tại buổi hôm đó."

Để tìm hiểu thêm về chương trình Surge của Sequoia Capital, các bạn truy cập tại đây: https://www.surgeahead.com/
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.