Quay về
Trang chủ

Bức tranh toán cảnh về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam

Trang chủ | Startups (30/09/2019)

Đây là hình ảnh minh họa toàn cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, bao gồm những nhóm thành phần như:
- Cộng đồng khởi nghiệp (Community)
- Chương trình/Đề án khởi nghiệp quốc gia (Govt funded)
- Doanh nghiệp đóng vai trò như nôi khởi nghiệp (Venture Builder)
- Chương trình vườn ươm khởi nghiệp (Incubator)
- Chương trình tăng tốc khởi nghiệp (Accelerators)
- Nhà đầu tư thiên thần (Angel investors)
- Không gian làm việc chung (Coworking space)
- Quỹ đầu tư vòng hạt giống và tiền series A
- Quỹ đầu tư vòng series A trở lên
- Quỹ đầu tư ngoại (đa dạng các vòng gọi vốn)
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.