Quay về
Trang chủ

HAPPY eSpace's 3rd BIRTHDAY!

Trang chủ | News (26/03/2021)

Ấy thế mà eSpace đã tròn 3 tuổi!

Sẽ không có một không gian làm việc chuyên nghiệp, một cộng đồng khởi nghiệp nhiệt huyết và vô vàn nguồn cảm hứng sáng tạo nếu không có sự đồng hành của các thành viên với eSpace đến thời điểm này!

Đội ngũ eSpace hy vọng ngày 26/3 hàng năm là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty. Nhìn lại chặng đường đã qua, hãy tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ năng động, nhiệt tình của chúng tôi để kiến tạo các giá trị ý nghĩa lâu dài cho cộng đồng!

-------

HAPPY eSpace’s 3rd BIRTHDAY!

Hadn’t it been for a sincere accompaniment from our beloved members until this time, we wouldn’t have a professional workspace, a dynamic entrepreneurial community and an abundance of creative inspirations!
eSpace team wishes that March 26th is an annual motivation to stimulate our sustainable development. Walking down the memory lane, it is our genuine anticipation that you will continue to accompany our enthusiastic and resilient staff to establish prolonging communal values!

Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí