Quay về
Trang chủ

CUỘC CÁCH MẠNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO TRONG BỐI CẢNH HIỆN TẠI?

Trang chủ | News (02/06/2022)

CUỘC CÁCH MẠNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO
1970: Làm việc trong vách ngăn
1990: Làm việc mở không vách ngăn
2000: Làm việc theo khu rải rác
2010: Phân khu làm việc theo tính chất hoạt động
2016: Coworking Space/ Vườn ươm doanh nghiệp
Từ 2020: Mô hình hybrid kết hợp làm việc từ xa
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỈ RA:
- Người lao động mong muốn sự linh hoạt hơn
- Trung bình 2,3 ngày làm việc từ xa hoặc tại nhà
- Sự tương tác trực tiếp vẫn rất quan trọng
- Chú trọng hơn đến sức khỏe và chất lượng sống
Nguồn: CBRE
Có thể nói không gian co-working và mô hình hybrid là một xu hướng tất yếu trong thời gian tới.
===============
HOW THE WORKPLACE EVOLUTION HAPPENED?
1970: Cube Farm
1990: Open Workplace
2000: Distributed Work
2010: Activity Based Settings
2016: Co-working Incubator Space
2020 onwards: Remote/Hybrid Working
RESEARCH FINDINGS
- Employees prefer some degree of flexibility
- Average 2-3 days WFH/WFO per week
- Face to face interactions remain important
- Greater emphasis on health & wellness
Source: CBRE
Co-working space and hybrid working model will be an inevitable trend in the upcoming time.
eSpace is proud to be always your partner in building workplace strategy for your team!
Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí