Quay về
Trang chủ

PHÒNG CHỐNG TÍCH CỰC - CHỦ ĐỘNG - SÁNG TẠO

Trang chủ | News (06/05/2021)

Tình hình diễn biến COVID-19 lại trở nên phức tạp, dù vậy đừng để điều đấy khiến bạn lo sợ, nản chí với nhịp sống thực tại nhé! Hãy tiếp tục bình tĩnh đối diện, vững vàng ứng phó và tuân thủ nghiêm chặt các biện pháp phòng chống cùng eSpace:

- Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng dung dịch sát khuẩn chứa ít nhất 60% cồn.
- Đội ngũ eSpace đeo khẩu trang nghiêm chỉnh làm việc, đón tiếp thành viên.
- Đo & kiểm tra thân nhiệt những người ra vào.

Không ngừng cảnh giác & nâng cao ý thức cho cộng đồng eSpace khỏe mạnh, chúng ta sẽ một lần nữa vượt qua thách thức nhanh chóng!

--------
 
POSITIVE - PROACTIVE - CREATIVE COVID-19 PREVENTION!

Due to the latest complicated situation of COVID-19, eSpace continues to strictly maintain preventive measures and implement the instructions from the Ministry of Health:

- Regularly wash your hands properly with an antiseptic solution containing at least 60% alcohol
- eSpace team consistently wear masks to work and welcome members
- Measure & check the temperature of people in and out

Constantly be vigilant for a healthy eSpace community, we will once again overcome this challenge quickly!

Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.